Προφορική ανακοίνωση με θέμα  "A Decision Support System based on an Ensemble of Random Forests for Improving the Management of Women with Abnormal Findings at Cervical Cancer Screening". P. Bountris, M. Haritou, A. Pouliakis, P. Karakitsos, D. Koutsouris: 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC2015), 25-29 August 2015, Milan, Italy (κλικ για πρόσβαση)


Αναρτημένη εργασία με τίτλο "Evaluation of Cervical Cancer Detection Tests using Feature Ranking Aggregation". 
P. Bountris, C. Tsirmpas, M. Haritou, A. Pouliakis, P. Karakitsos, D. Koutsouris: 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC2015), 25-29 August 2015, Milan, Italy (κλικ για πρόσβαση)

Προφορική ανακοίνωση με θέμα  "An Ensemble Feature Ranking Framework for the Assessment of the Efficacy of Cervical Cancer Detection Tests and Human Papillomavirus Genotypes in the Detection of High-grade Cervical Intraepithelial Neoplasia and Cervical Carcinoma". P. Bountris, M. Haritou, A. Pouliakis, I. Kouris, P. Karakitsos, D. Koutsouris: IEEE 15th International Conference on Bioinformatics and BioEngineering, Nov 2015, Belgrade, Serbia (κλικ για πρόσβαση)

Αναρτημένη εργασία με τίτλο "AN INTELLIGENT WEB-BASED CLINICAL DECISION SUPPORT SYSTEM FOR IMPROVED TRIAGE OF WOMEN AT RISK OF DEVELOPING CERVICAL CANCER", P. Bountris, G. Kotronoulas, A. Tagaris, M. Haritou, A. Spathis, P. Karakitsos and D. Koutsouris: 6th Panhellenic Conference on Biomedical Technologies, Athens, Greece, May 6-8, 2015.

Αναρτημένη εργασία με τίτλο "BAYESIAN NETWORKS FOR IMPROVED DETECTION OF WOMEN AT RISK OF DEVELOPING CERVICAL CANCER". P. Bountris, C. Tsirmpas, M. Haritou, A. Pouliakis, P. Karakitsos and D. Koutsouris: 6th Panhellenic Conference on Biomedical Technologies, Athens, Greece, May 6-8, 2015.

Προφορική ανακοίνωση με θέμα "HPVGuard: A Software Platform to Support Management and Prognosis of Cervical Cancer".  I. Tamposis, P. Bountris, A. Pouliakis, E. Iordanidis, L.Tzortzis, M. Haritou, P. Karakitsos, D. Koutsouris. MobiHealth 2014: 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare - "Transforming healthcare through innovations in mobile and wireless technologies". Athens, Greece November 3–5/2014. Κλικ εδώ για να κατεβάσετε το άρθρο.

 

Προφορική ανακοίνωση με θέμα "Bayesian Networks to Support the Management of Patients with ASCUS/LSIL Pap Tests". P. Bountris, C. Tsirmpas, M. Haritou, A. Pouliakis, P. Karakitsos, D. Koutsouris. MobiHealth 2014: 4th International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare - "Transforming healthcare through innovations in mobile and wireless technologies". Athens, Greece November 3–5/2014. Κλικ εδώ για να κατεβάσετε το άρθρο.


Αναρτημένη εργασία με τίτλο "Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ThinPrep ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ HPV ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ". Π. Καρακίτσος, Α. Πουλιάκης, Χ. Χρέλιας, Α. Παππάς, Α. Σπάθης, Χ. Κοτταρίδη, Μ. Αλεπάκη,Ε. Άγα, Γ. Βαλασούλης, Μ. Κυργίου, Ε. Παρασκευαΐδης, Ι. Παναγιωτίδης , Β. Μήτση & HeCPA (Hellenic Cervical Pathology Academic) Study Group στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Κυτταρολογίας. Αθήνα 4-6/10/2013. Κλικ εδώ για το βιβλίο περιλήψεων.

Αναρτημένη εργασία με τίτλο "Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ 1625 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΗΜΙΤΕΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ". Α. Πουλιάκης, Ε. Καρακίτσου, Χ. Χρέλιας, Α. Παππάς, Ι. Παναγιωτίδης, Γ. Βαλασούλης, Μ. Κυργίου, Ε. Παρασκευαΐδης, Π. Καρακίτσος & the HeCPA (Hellenic Cervical Pathology Academic) Study Group στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Κυτταρολογίας. Αθήνα 4-6/10/2013. Κλικ εδώ για το βιβλίο περιλήψεων.

Αναρτημένη εργασία με τίτλο"CxCaDSS: A Web-based Clinical Decision Support System for Cervical Cancer". P. Bountris, G. Kotronoulas, T. Tagaris, M. Haritou, A. Spathis, P. Karakitsos and D. Koutsouris: 6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Dubrovnik, Croatia, 7-11 September 2014, Springer International Publishing Switzerland 2015, I. Lacković and D. Vasić (eds.), IFMBE Proceedings 45, DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5_188, pp. 757-760

Προφορική ανακοίνωση με θέμα "An Intelligent Clinical Decision Support System (CDSS) for Patient-Specific Predictions of Cervical Cancer".  P. Bountris, M. Haritou, A. Pouliakis, C. Chrelias, A. Pappas, P. Karakitsos, D. Koutsouris and The HeCPA study Group. International Course in Colposcopy & Cervical Pathology, Ioannina, Greece, 8-10 November 2012. 1st Award Winning Presentation.

Αναρτημένη ανακοίνωση με θέμα "An intelligent decision support system aiming to improve screening and triage for cervical cancer". P. Bountris, M. Haritou, P. Karakitsos, D. Koutsouris. : 4th Panhellenic Conference on Biomedical Technologies. Athens, Greece January 20-21, 2012.